Over onze dienstverlening

In artikel 23b van de Rijksoctrooiwet is vastgelegd dat, wanneer een uitvinder niet zelf zijn of haar octrooiaanvraag indient, het Octrooicentrum Nederland de octrooiaanvraag alleen in behandeling kan nemen wanneer dit door een advocaat of een octrooigemachtigde wordt gedaan.

Als octrooi-advocaten treden wij op voor het Octrooicentrum Nederland, het WIPO (inzake Internationale octrooiaanvragen), het Europees Octrooibureau (inzake Europese octrooiaanvragen en opposities) en (bij al verleende octrooien) voor de Rechtbank en het Gerechtshof te Den Haag inzake nationale en grensoverschrijdende inbreuk- en nietigheidsprocedures.

Wij adviseren daarnaast over de wettelijke geldigheid en de beschermingsomvang van Nederlandse en Europese alsook buitenlandse octrooien van derden, waar nodig in overleg met een gevestigd netwerk van relaties wereldwijd.

Inzake modellen en merken treden wij op voor het Benelux-Bureau inzake de Intellectuele Eigendom, het Internationale Bureau van het WIPO en het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (inzake Europese Gemeenschapsmerken en -modellen). Daarnaast verrichten wij onderzoek naar het bestaan van rechten van derden en beoordelen wij de beschermingsomvang daarvan, en treden wij verder op voor de rechtbanken en gerechtshoven inzake inbreuk- en nietigheidsprocedures.

De combinatie van onze kennis en ervaring bij het opstellen en behandelen van aanvragen om octrooien, merken en modellen en het, na de verlening van deze rechten, verdedigen daarvan tegen inbreuk door derden, biedt onze cliënten een zeer all-round en kostenefficiënte behartiging van hun belangen.

 

Contact
Koomen & Brons octrooi- en merkenbureau
Kennemerstraatweg 35
1814 GB Alkmaar

E: info@koopat.nl
T: 072 511 29 61
F: 072 512 89 24

Nederlandse Orde van Advocaten