Hoofdvormen Intellectuele eigendom

Octrooi
Een octrooi (eng: patent) beschermt een nieuwe en inventieve werkwijze of produkt.
Als regel moet een octrooiaanvrage zijn ingediend voordat de uitvinding bekend wordt gemaakt. Een publicatie (bijvoorbeeld in een tijdschrift of brochure) of openbare toepassing (gebruik, verkoop, demonstratie of iets dergelijks) van de uitvinding voor de indiening van de aanvrage, zelfs door de uitvinder zelf, maakt dat geen geldig octrooi meer kan worden verkregen.

Handelsnaam
Dit is de naam van een bedrijf. Het recht op bescherming van de eigen handelsnaam ontstaat door de naam in de praktijk te gebruiken (inschrijving bij de KvK, op internet, in advertenties, reclame en op briefpapier e.d.).

Merk
Een merk is een teken (bijv. woord, logo, verpakking) dat dient om de produkten of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven Het recht om op te treden tegen inbreuk op een merk ontstaat door een depot en de registratie van het merk (Benelux-merk, Gemeenschapsmerk, Internationale merkinschrijving).

Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt een verscheidenheid aan zaken tegen namaak, zoals teksten, tekeningen, beeldende kunst, foto's, handleidingen e.d. . Ook het uiterlijk van een bepaald product (meubilair, kleding) kan beschermd zijn door auteursrecht. Auteursrecht wordt automatisch verkregen en geeft wereldwijd bescherming. Het is nuttig om het maken te documenteren zodat indien nodig bewijs kan worden getoond van het recht op het auteursrecht.

Model
Het uiterlijk van een product (de vorm van het product of een patroon dat daarop is aangebracht) kan als geregistreerd of niet-geregistreerd model zijn beschermd (Benelux-model, Gemeenschapsmodel, Internationale modelinschrijving).
Wil men de mogelijkheid van een geldig geregistreerd modelrecht openhouden, dan dient een aanvrage uiterlijk 12 maanden na de eerste bekendmaking van het model plaats te hebben plaats gevonden.

 

Contact
Koomen & Brons octrooi- en merkenbureau
Kennemerstraatweg 35
1814 GB Alkmaar

E: info@koopat.nl
T: 072 511 29 61
F: 072 512 89 24

Nederlandse Orde van Advocaten